เกียวกับเรา

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel)

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นบริษัทในเครือ บริษัทจัสมิน อินเตอชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)

จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่กลุ่มบริษัทจัสมินฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม บริษัทพบว่าการบริการทางด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความต้องการใช้งานสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย รวมถึงการใช้ช่องสัญญาณ (Bandwidth) เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จึงได้ก่อตั้งบริษัทจัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549

เพื่อให้บริการเช่าใช้โครงข่าย และให้บริการโทรคมนาคม ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศผ่านโครงข่ายเคเบิล ประกอบด้วย เคเบิลใยแก้วนำแสงภาคพื้นดินและใต้น้ำและสายทองแดง โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 2 แบบมีโครงข่ายเป็นของตนเอง( International Gateway ) จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)ในขณะนั้น ในเดือนพฤศจิกายน 2549 ภายหลังจัสเทลได้พัฒนาการให้บริการในรูปแบบต่างๆ

About Us

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นบริษัทในเครือ บริษัทจัสมิน อินเตอชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)

จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่กลุ่มบริษัทจัสมินฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม บริษัทพบว่าการบริการทางด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความต้องการใช้งานสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย รวมถึงการใช้ช่องสัญญาณ (Bandwidth) เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จึงได้ก่อตั้งบริษัทจัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549

NEWS & EVENT

Welcome to

JASTEL NETWORK CO.,LTD.

    บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นบริษัทในเครือ บริษัทจัสมิน อินเตอชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)